Image2
Home » Приоритети

Приоритети

MM Конструкции – приоритети

Начинът, по който работим и общуваме с партьори и служители

 

Ценности

Политиката на ММ: етика, безопасност, високи постижения, опазване на околната среда, справе...

 

Взаимно уважение

Ние насърчаваме откритост, работа в екип, доверие

 

Време и качество